FreshMail.pl
Cechy doskonałego negocjatora

Potrzebne i pożądane cechy doskonałego negocjatora

Jak ważne są cechy negocjatora w codziennym praktykowaniu negocjacji?
Każdy z nas ma na swoim koncie przeprowadzone negocjacje.
Każdy z nas coś kupował bądź sprzedawał i poprzez negocjacje z drugą stroną, ustalił cenę transakcji.
Każdy z nas negocjował ze swoim rodzicem, dzieckiem, mężem, żoną, chłopakiem, dziewczyną, kolegą itp.

Każdy potrafi negocjować w lepszym bądź gorszym stopniu lub z lepszym bądź gorszym wynikiem. Jedni nie lubią negocjować i robią to, gdy muszą; inni lubią i posiłkują się wiedzą z dostępnych materiałów; są także tacy, którym negocjowanie przychodzi naturalnie.

Jest jeszcze jedna grupa osób – które są po prostu świetne w negocjowaniu. I nie mówię tu o tych, którzy wszem i wobec się z tym obnoszą, bo przecież dobry negocjator nie musi udowadniać, że jest dobry. Mówię o osobach, które posiadają wymierne wyniki i to właśnie one potwierdzają ich zdolności negocjacyjne.

Cechy negocjatora

Dziś skupiam się na cechach charakteru, które są pomocne w osiąganiu sukcesu na polu negocjacyjnym. W kolejnym wpisie zajmę się umiejętnościami negocjacyjnymi, których można się nauczyć.

Empatia

Zdolność wyobrażania czy odczuwania stanów emocjonalnych czy perspektywy innych osób. Innymi słowy, to w pewnym sensie wejście w skórę innej osoby i popatrzenie na problem z innej strony. Empatia to cecha, bez której doskonały negocjator nie może się obyć. Jest ona fundamentem komunikacji międzyludzkiej i pozwala na rozpoznawanie emocji i czytanie między wierszami. Empatia przeciwdziała także agresji dzięki czemu pozwala dojść do porozumienia.

Uczciwość

Rozumiana poprzez szczerość, rzetelność i solidność, to cechy pożądane, aby druga strona chciała negocjować. Aby utrzymać wysoki poziom rzetelności trzeba dotrzymywać słowa i terminów. Dbanie o komunikację z drugą stroną, odpowiadanie na telefony czy maile to podstawy uczciwych relacji.


Więcej o utrzymaniu relacji w artykule: Gdy emocje już opadną…


Odpowiedzialność

Osoba odpowiedzialna pokazuje, że można na niej polegać i przyjmuje odpowiedzialność za swoje decyzje, nawet w sytuacji kiedy popełniła błąd. Cecha rozwijana poprzez dbanie o interesy tych, za których jesteśmy odpowiedzialni –  dbanie o dużych graczy przy jednoczesnym niezapominaniu o małych.

Bezstronność i szacunek

Obie cechy określają zrozumienie zarówno siebie jak i innych ludzi. Szacunek zbudowany poprzez ustalenie reguł i zasad dla samego siebie i przestrzeganie ich. Rozpoznawanie potrzeb innych osób, z którymi prowadzone są dyskusje i traktowanie tych potrzeb jako równoważnych ze swoimi. Podejście szanujące interesy innych osób na równi ze swoimi – procentuje.

Cierpliwość

Cierpliwość polegająca na nie-poddawaniu się nawet w sytuacjach wątpliwych, na akceptowaniu bólu bez narzekania, na tolerowaniu frustracji. Cecha ta jest ogromnie ważna jeżeli chodzi o osiąganie sukcesu w każdej dziedzinie życia. Ludzie sukcesu wiedzą, że odmowy, porażki czy zwątpienia to część drogi do celu. Tylko cierpliwi i niezłomni potrafią po niej wytrwale stąpać.

Samodyscyplina

Wewnętrzna siła prowadząca do osiągania celów. Cecha, zdolność motywująca do kończenia zadań, które sobie postawiliśmy przed sobą. Osoby o wysokiej samodyscyplinie, nie potrzebują być motywowani przez inne osoby, cele są wystarczającym motywatorem.

Wytrzymałość

Cecha najlepszego negocjatora, który wygrywa, bo pozostaje przy stole do końca, nie wykazując zmęczenia. To zdolność do bycia konsekwentnym i wytrwałym, kiedy inni tracą zapał.

Stabilność

Pozwolenia, opinie, wartościowanie przez innych czy potwierdzenia sympatii nie są potrzebne by wewnętrzne ja było zrównoważone i spokojne.

Elastyczność

Zdolność odnajdywania się w nowych sytuacjach, nawet gdy pojawiają się niespodziewane przeszkody. Ta cecha to klucz do zamykania negocjacji w sposób kreatywny, taki, który zadowoli obie strony transakcji.

Poczucie humoru

Bardzo przydatna cecha charakteru, dzięki której potrafisz zauważyć i wykorzystać zabawny aspekt codzienności w różnych sytuacjach. Pomaga rozładować atmosferę, gdy napięcie rośnie, zamiast pozwolić stronom okopać się przy ich stanowiskach w sytuacjach patowych.

Powyższy zestaw opisanych cech to atrybuty idealnego negocjatora w idealnym świecie. Nikt nie posiada wszystkich tych cech rozwiniętych w 100%, ale każdy, kto myśli o negocjowaniu powinien je znać i w miarę możliwości w sobie udoskonalać. Dzięki temu każde negocjacje, te w życiu zawodowym jak i osobistym, wyniesie na wyższy poziom.

Artykuł przedstawia subiektywne podejście do omawianego tematu. Jest ono wypadkową nabytej wiedzy, prywatnych doświadczeń oraz spostrzeżeń. Jeżeli decydujesz się stosować tę wiedzę na co dzień, robisz to na własną odpowiedzialność. Każde niewłaściwie zastosowanie wiedzy nie zagraża Twojemu życiu ani zdrowiu.

Jeżeli masz pytania, zapraszam do dyskusji. Zostaw komentarz pod wpisem bądź napisz na adres
blog@jaknegocjowac.pl.

Maciek
JakNegocjowac.pl

Poradnik Negocjatora #01

Wpisz się na listę i otrzymaj darmowy PN #01, #02

FreshMail.pl